Raport: Musimy przestawić się na energię z wiatru i słońca

Negatywny wpływ człowieka na klimat jest oczywisty i stale rośnie, a skutki obserwuje się na wszystkich kontynentach. W przypadku zlekceważenia tego tematu, zmiana klimatu zwiększy prawdopodobieństwo wszechobecnych, poważnych i nieodwracalnych skutków dla człowieka i ekosystemu. Dostępne są jednak opcje pozwalające na dostosowanie się do zmian klimatu, a wdrażanie rygorystycznych działań zmniejszających zagrożenie może zapewnić, że negatywne skutki pozostaną w rozsądnych ramach, tworząc jaśniejszą i bardziej zrównoważoną przyszłość.

Holenderskie cieplarnie ogrzewane energią geotermalną

Holenderski bank Rabobank przeprowadził wnikliwą analizę, z której wynika, iż wykorzystanie energii geotermalnej do ogrzewania szklarni w Holandii wzrasta. Bank widzi energię geotermalną jako ważny i stosunkowo tani sposób na poprawę finansów oraz stabilności holenderskiego przemysłu cieplarnianego, który w tym kraju jest całkiem spory.
 
progress gif
reklama
reklama