Projekt ustawy o OZE: liczy się węgiel + biomasa

Opublikowano fatalny dla Polaków poselski projekt zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Od wielu miesięcy trwały w Min. Energii prace nad nowelizacją ustawy OZE. Projekt ten zakłada wprowadzenie niekorzystnych dla obywateli zmian w systemie wsparcia wytwarzania energii z OZE. Niestety właściciele przydomowych elektrowni fotowoltaicznych i wiatraków zostaną pozbawieni taryf gwarantowanych na 15 lat. Zamiast tego proponuje się tzw. „opust” - za każdą 1 kWh energii wprowadzonej do sieci prosument ma otrzymać rabat na kupowaną energię.

O pół roku opóźniono wejście części ustawy o OZE

31 grudnia 2015 roku Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Niestety, ale to odroczy o pół roku wejście w życie najważniejszej części regulacji dotyczącej. m.in. aukcji OZE oraz systemów wsparcia małych instalacji fotowoltaicznych. Nowelizacja autorstwa posłów PiS, przesunęła z 1 stycznia na 1 lipca 2016 r. termin wejścia w życie tych przepisów ustawy o OZE, które dotyczą mechanizmów wspierających wytwarzanie energii w mikroinstalacjach o mocy od 3 kW do 10 kW.

Wielka Brytania: protest branży przeciwko cięciom dotacji

Brytyjski Departament Energii zdecydował w sierpniu 2015 roku, że od 1 stycznia 2016 roku będzie sukcesywnie obniżać taryfę gwarantowaną do 90%. Przez tę decyzję rozwój energii odnawialnych może się załamać, a wiele osób stracić pracę. Nic więc dziwnego, że branża solarna na terenie Wielkiej Brytanii nie zgadza się z planowaną polityką państwa.

Niemcy: wzrost sprzedaży instalacji o 35%

Podczas gdy w Polsce przez upały brakowało prądu, Niemcy korzystają i zwiększają swój potencjał energetyczny czerpiąc energię ze słońca. Popyt u naszych sąsiadów na instalacje solarne i urządzenia magazynujące energię pozyskaną ze słońca wzrósł o 35 proc. w porównaniu z 2014 rokiem.

KE: Koniec importu tanich paneli PV z Chin

Wszystko wskazuje na to, że Komisja Europejska zareaguje na liczne skargi europejskich (głównie niemieckich) producentów paneli fotowoltaicznych i zdecyduje się na nałożenie bardzo wysokich ceł na chińskie panele PV, co spowoduje wzrost cen instalacji fotowoltaicznych w Europie. Nie nastąpi to od razu, bo na razie magazyny są pełne paneli z Chin i Europy.

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków do Prosumenta

NFOŚiGW w ramach Prosumenta ogłosił nabór wniosków dla samorządów o dofinansowanie zakupu i montażu mikronstalacji OZE. NFOŚiGW przeznaczy na dofinansowanie 50 mln zł do wydatkowania w latach 2015 - 2018. Wnioski będą przyjmowane od 10 sierpnia 2015 roku.

Zmiany w Prosumencie - wyższe dotacje

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym Prosument.  W III kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu. Program Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, został dostosowany do oczekiwań beneficjentów i nowych regulacji prawnych.

Rząd nie sprzyja prosumentom

Janusz Pilitowski, dyrektor departamentu energii odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, powiedział, że jeszcze w czerwcu lub na początku lipca odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu nowelizacji ustawy o OZE. Projekt wymaga bowiem modyfikacji.

BOŚ Bank czeka na zmieniony program Prosument

BOŚ Bank zawiesił przyjmowanie nowych wniosków od chętnych na skorzystanie z dofinansowania na montaż mikroinstalacji OZE w programie Prosument. Powodem są planowane zmiany w regulaminie programu, które chce wprowadzić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Sukces Prosumenta w BOŚ - najlepiej w Małopolsce

W ciągu kilku dni od uruchomienia Programu Prosument, wartość wniosków złożonych w BOŚ Banku na kredyty z dopłatą na mikroinstalacje OZE przekroczyła 30 mln zł. W większości dotyczą one instalacji fotowoltaicznych. Najwięcej wniosków, w ujęciu wartościowym jak i ilościowym, zostało złożonych na terenie województwa małopolskiego.
Idź do strony
 
progress gif
reklama
reklama