Program Prosument w BOŚ Banku od 24 kwietnia

BOŚ Bank poinformował, że preferencyjne kredyty na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych czy kotłów na biomasę, oferowane w ramach programu Prosument, będą dostępne w Banku Ochrony Środowiska od 24 kwietnia 2015 r. Oznacza to, że start programu został przesunięty o ponad dwa tygodnie.

Senat odrzucił poprawkę prosumencką z gwarantowanymi cenami

Podczas głosowania nad ustawą o OZE, które odbyło się w sobotę, 7 lutego senatorowie odrzucili wsparcie dla mikroinstalacji OZE w postaci cen gwarantowanych. Tzw. poprawka prosumencka miała wprowadzać gwarantowane ceny sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych dla instalacji do 10 kW. Ustawa o OZE wraz z zaproponowanymi poprawkami w najbliższych dniach wróci do Sejmu.

Poprawka, na którą liczą prosumenci - 65 gr/kWh

Bardzo istotna poprawka posła Artura Bramory, wprowadzająca taryfy gwarantowane za energię odnawialną doprowadzi do tego, że tzw. prosument przez 15 lat miałby otrzymywać stałą zapłatę za energię, którą wyprodukuje. Poprawka posła Bramory przewiduje wprowadzenie zapłaty w postaci systemu taryf gwarantowanych, przy sprzedaży energii pochodzącej z mikroźródeł energii, instalowanych przez zwykłych obywateli. Miałoby to doprowadzić do dynamicznego wzrostu liczby mikroinstalacji w Polsce. 

Piechociński: Ustawa OZE w lutym - Polska nie zapłaci kary

12 grudnia wicepremier Janusz Piechociński zapowiedział, że najpóźniej w lutym wejdzie w życie uchwalona ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE). Prawdopodobnie będzie to oznaczać, że Polska nie będzie musiała płacić kary za niewdrożenie unijnej dyrektywy o OZE. To opinia wicepremiera Piechocińskiego. Resort gospodarki będzie się starał przyspieszyć prace nad projektem, nad którym obecnie pracuje parlament.

61 tys. euro/dziennie kary za przepisy o OZE?

Prawdopodobnie Polskę czeka unijna kara za przepisy o OZE. Okazuje się, że Polska powinna być ukarana za brak wdrożenia unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (OZE) kwotą 61 tys. euro za każdy dzień zwłoki. Tak stwierdził rzecznik Trybunału Sprawiedliwości UE w opinii poprzedzającej decyzję w sprawie, którą przeciwko Polsce wniosła Komisja Europejska, która pozwała Polskę w 2013 roku, proponując karę wynoszącą ponad 133 tys. euro dziennie, płatną od wyroku do wdrożenia przepisów UE. Jednak ze względu na przyjęcie przez Polskę części wymaganych przez nią przepisów, UE obniżyła żądaną karę do 61 tys. euro dziennie.

Odkup energii od prosumentów za 100, a nie 80 proc. rynkowej ceny

Rząd zaproponował wykup energii elektrycznej od prosumentów za 100%, a nie tylko 80% rynkowej ceny, co znacznie podniesie opłacalność inwestycji w energię odnawialną. Bardzo istotne jest to, że w poprawkach do ustawy o OZE polski rząd zaproponował, aby prosumenci, czyli właściciele mikroinstalacji OZE o mocy do 40 kW, mieli szansę na sprzedaż nadwyżki energii do sieci za 100% rynkowej ceny. Dotąd była mowa o jedynie 80%.

17 mln euro wsparcia na produkcję energii z OZE na wsi

Nawet 0,5 mln euro mogą otrzymać do końca 2015 roku gminy, które zdecydują się na budowę inteligentnych sieci energetycznych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ministerstwo Rolnictwa przeznaczy na ten cel łącznie 17 mln euro z unijnych środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W kolejnych latach nacisk na budowę samowystarczalnych sieci prosumenckich będzie w funduszach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Energia solarna tańsza niż jądrowa?

Raport wykonany na zlecenie niemieckiego Agora Energiewende ujawnia, że ​​nowe elektrownie słoneczne i wiatrowe są w stanie wygenerować tańszą energię elektryczną niż najnowocześniejsze reaktory jądrowe.

Wystartował program Prosument

26 maja 2014 roku wystartował program Prosument, który będzie wspierał w latach 2014-2020 budowę małych instalacji produkujących na własne potrzeby energię z odnawialnych źródeł. Program ten ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Pierwsze pieniądze na mikroinstalacje prądotwórcze będą jednak najwcześniej w czwartym kwartale 2014 roku.

8 kwietnia rząd przyjął projekt ustawy o OZE

8 kwietnia 2014 r. polski rząd przyjął projekt ustawy o OZE. Rząd zamierza zmienić system wspierania energetyki odnawialnej i mechanizm "zielonych certyfikatów", by zastąpić go systemem aukcyjnym. Projekt ustawy o OZE przewiduje utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE, ale z istotnymi zmianami. Ustawa przewiduje bowiem obniżenie wsparcia dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego, czyli współspalania biomasy z węglem do 0,5 certyfikatu za 1 MWh. Systemu aukcyjny, który ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. ma organizować aukcje na wytwarzanie energii elektrycznej produkowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW.
Idź do strony
 
progress gif
reklama
reklama