KE: Koniec importu tanich paneli PV z Chin

Wszystko wskazuje na to, że Komisja Europejska zareaguje na liczne skargi europejskich (głównie niemieckich) producentów paneli fotowoltaicznych i zdecyduje się na nałożenie bardzo wysokich ceł na chińskie panele PV, co spowoduje wzrost cen instalacji fotowoltaicznych w Europie. Nie nastąpi to od razu, bo na razie magazyny są pełne paneli z Chin i Europy.

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków do Prosumenta

NFOŚiGW w ramach Prosumenta ogłosił nabór wniosków dla samorządów o dofinansowanie zakupu i montażu mikronstalacji OZE. NFOŚiGW przeznaczy na dofinansowanie 50 mln zł do wydatkowania w latach 2015 - 2018. Wnioski będą przyjmowane od 10 sierpnia 2015 roku.

Zmiany w Prosumencie - wyższe dotacje

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym Prosument.  W III kwartale planowane jest ogłoszenie naboru we wszystkich trzech ścieżkach programu. Program Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, został dostosowany do oczekiwań beneficjentów i nowych regulacji prawnych.

Rząd nie sprzyja prosumentom

Janusz Pilitowski, dyrektor departamentu energii odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, powiedział, że jeszcze w czerwcu lub na początku lipca odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu nowelizacji ustawy o OZE. Projekt wymaga bowiem modyfikacji.

BOŚ Bank czeka na zmieniony program Prosument

BOŚ Bank zawiesił przyjmowanie nowych wniosków od chętnych na skorzystanie z dofinansowania na montaż mikroinstalacji OZE w programie Prosument. Powodem są planowane zmiany w regulaminie programu, które chce wprowadzić Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Sukces Prosumenta w BOŚ - najlepiej w Małopolsce

W ciągu kilku dni od uruchomienia Programu Prosument, wartość wniosków złożonych w BOŚ Banku na kredyty z dopłatą na mikroinstalacje OZE przekroczyła 30 mln zł. W większości dotyczą one instalacji fotowoltaicznych. Najwięcej wniosków, w ujęciu wartościowym jak i ilościowym, zostało złożonych na terenie województwa małopolskiego.

Program Prosument w BOŚ Banku od 24 kwietnia

BOŚ Bank poinformował, że preferencyjne kredyty na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych czy kotłów na biomasę, oferowane w ramach programu Prosument, będą dostępne w Banku Ochrony Środowiska od 24 kwietnia 2015 r. Oznacza to, że start programu został przesunięty o ponad dwa tygodnie.

Senat odrzucił poprawkę prosumencką z gwarantowanymi cenami

Podczas głosowania nad ustawą o OZE, które odbyło się w sobotę, 7 lutego senatorowie odrzucili wsparcie dla mikroinstalacji OZE w postaci cen gwarantowanych. Tzw. poprawka prosumencka miała wprowadzać gwarantowane ceny sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych dla instalacji do 10 kW. Ustawa o OZE wraz z zaproponowanymi poprawkami w najbliższych dniach wróci do Sejmu.

Poprawka, na którą liczą prosumenci - 65 gr/kWh

Bardzo istotna poprawka posła Artura Bramory, wprowadzająca taryfy gwarantowane za energię odnawialną doprowadzi do tego, że tzw. prosument przez 15 lat miałby otrzymywać stałą zapłatę za energię, którą wyprodukuje. Poprawka posła Bramory przewiduje wprowadzenie zapłaty w postaci systemu taryf gwarantowanych, przy sprzedaży energii pochodzącej z mikroźródeł energii, instalowanych przez zwykłych obywateli. Miałoby to doprowadzić do dynamicznego wzrostu liczby mikroinstalacji w Polsce. 

Piechociński: Ustawa OZE w lutym - Polska nie zapłaci kary

12 grudnia wicepremier Janusz Piechociński zapowiedział, że najpóźniej w lutym wejdzie w życie uchwalona ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE). Prawdopodobnie będzie to oznaczać, że Polska nie będzie musiała płacić kary za niewdrożenie unijnej dyrektywy o OZE. To opinia wicepremiera Piechocińskiego. Resort gospodarki będzie się starał przyspieszyć prace nad projektem, nad którym obecnie pracuje parlament.
Idź do strony
 
progress gif
reklama
reklama