PGE: do 2020 farmy wiatrowe 421 MW

Resort energii nie chce preferencji dla energetyki wiatrowej. W Sejmie trwają prace nad tzw. "ustawą wiatrakową", która może ograniczyć powstawanie nowych, prywatnych instalacji. Przepychanki trwają, ale co ciekawe to PGE planuje do 2020 r. budowę wielu farm wiatrowych o mocy 421 MW, a po 2020 r. zapowiada budowę farm na Bałtyku o mocy 1000 MW.

Farma wiatrowa 90MW na byłym wojskowym lotnisku

1 grudnia 2015 roku PGE Polska Grupa Energetyczna oddała do użytku farmę wiatrową Lotnisko o mocy 90 MW. Inwestycja o wartości około 520 mln zł została zlokalizowana w woj. pomorskim, w miejscowości Kopaniewo, na terenie byłego lotniska wojskowego. Farma wiatrowa Lotnisko składa się z 30 turbin Alstom ECO 110, każda o mocy nominalnej 3 MW.

Nowa farma wiatrowa Enei o mocy 36 MW

Grupa Enea zwiększa swoje moce wytwórcze z wiatru. Enea Wytwarzanie zawarła warunkową umowę zakupu 100 procent udziałów w spółce, która prowadzi inwestycję budowy farmy wiatrowej o mocy 36 MW.

Vortex Bladeless - elektrownia wiatrowa bez wirnika

Vortex Bladeless przedstawił nowy typ elektrowni wiatrowych. Na czym polega różnica? Nie posiadają one charakterystycznych wirników z łopatami. Elektrownia Vortex Bladeless wytwarza energię elektryczną w wyniku drgań powodowanych przez ruchy powietrza wokół konstrukcji.

I etap bu­do­wy farmy wia­tro­wej Ra­dzie­jów (42MW)

Do­staw­ca usług i ge­ne­ral­ny wy­ko­naw­ca, Vor­tex Ener­gy za­koń­czył pierw­szy etap bu­do­wy farmy wia­tro­wej o mocy 42 MW, po­le­ga­ją­cy na wy­ko­na­niu wszyst­kich do­jaz­dów do farmy Ra­dzie­jów i wy­la­niu fun­da­men­tów pod 21 elek­trow­ni wia­tro­wych. Prace nad tym eta­pem trwa­ły 3 mie­sią­ce.

Elektrownia wiatrowa w Czernicach Borowych

Do końca 2014 roku ruszyć powinna pierwsza elektrownia wiatrowa Energy Invest Group w ramach projektu Synergia100. Spółka promuje nowy model finansowania, podobny do spółdzielczego. Prywatni, niewielcy inwestorzy mogą pozyskać udziały w jednej ze 100 planowanych turbin. Zyski z tej inwestycji mogą sięgnąć 16-17 proc. rocznie.

Farmy wiatrowe mogą powstrzymać huragany

Jak uniknąć huraganów? To proste, wystarczy postawić odpowiednio duże morskie farmy wiatrowe, by znacząco zwolnić prędkość huraganu - taką teorię ogłosili niedawno naukowcy z Uniwersytetu Stanforda. To tam przeprowadzono odpowiednie symulacje, z których wynika, iż wystarczająco potężna farma wiatrowa byłaby w stanie wyhamować takie huragany, jak Sandy, Isaac czy Katrina, które sieją zniszczenie i powodują ogromne straty.

Kredyt od BOŚ na farmę wiatrową 40MW na Pomorzu

Bank Ochrony Środowiska podpisał długoterminową umowę na finansowanie dużej budowy farmy wiatrowej o mocy 40 MW. Zespół elektrowni wiatrowych powstanie na Pomorzu, na pograniczu gmin Stegna i Nowy Dwór Gdański. Udział BOŚ w finansowaniu tego projektu jest elementem realizacji strategii Banku w obszarze wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. W historii Banku Ochrony Środowiska jest to jedna z największych transakcji w celu finansowania projektu farmy wiatrowej.

Ikea buduje kolejne farmy wiatrowe

Znany szwedzki sprzedawca IKEA zapowiedział, że cztery duże elektrownie wiatrowe w Carrickeeny, w Irlandii Północnej, już od przyszłego roku zaczną pracować pełną parą. Będą one generować 25GWh energii elektrycznej – tyle samo ile potrzeba, by zasilić 5500 domów w ciągu całego roku. IKEA posiada już ponad 100 farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii, Polsce, Niemczech, Francji, Danii i Szwecji.  

Dofinansowanie unijne polskiej farmy wiatrowej

9 lipca 2013 2013 roku Komisja Europejska potwierdziła dofinansowanie unijne dla projektu „Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice”. Inwestycja otrzymała 40 mln zł z Programu Infrastruktura i Środowisko. Koszt całkowity przedsięwzięcia to niemal 223 mln zł.
Idź do strony
 
progress gif
reklama
reklama