Do 2021 będzie 94 tys. miejsc pracy w fotowoltaice

Pozytywne zaangażowanie polityczne ze strony wiodących państw członkowskich UE pomoże w rozwoju sektora energii słonecznej w Europie. Po latach niepewności ​​europejski sektor energii słonecznej wraca na właściwe tory. Okazuje się, że przy odpowiedniej polityce dotyczącej energii słonecznej w Europie do 2021 r. można będzie zaobserwować gwałtowny wzrost liczby miejsc pracy.

WiseEuropa: W Polsce w 2025 energia z OZE tańsza od węgla

Instytut WiseEuropa - niezależny think-thank przygotował interesujący raport „Megatrendy. Od akceptacji do działań”, w którym ocenia się ewolucję rynku energetycznego. Prognozuje się, że inwestycje w instalacje PV i farmy wiatrowe będą w Polsce bardziej opłacalne niż inwestycje w nowe bloki węglowe. Stanie się tak już w roku 2025 i to bez względu na zmiany regulacji rzutujących na koszty finansowania inwestycji w OZE.

Australia w 100% z energią odnawialną do 2030

Jeden z wiodących światowych ekspertów ds. klimatu twierdzi, że Australia powinna dążyć do osiągnięcia 100-procentowego udziału energii odnawialnej (OZE) w ciągu 20 lat w ramach starań na rzecz osiągania celów związanych z ocieplenia klimatu. Może to przynieść ogromne korzyści gospodarcze i środowiskowe.

Globalna energia ze słońca prawie równa energii z atomu

Informacje zawarte w najnowszej edycji monitora globalnego zapotrzebowania na energię słoneczną firmy GTM Research pokazują, że wartość mocy zainstalowanej dla systemów PV szybko zbliża się do wartości mocy produkowanej przez elektronie jądrowe. Według prognoz, w ciągu najbliższych pięciu lat moc ze słońca ma być ponad dwukrotnie większa od mocy z atomu.

Rozwój polskiego rynku fotowoltaicznego w 2010 - 2020

Według raportu Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV na koniec 2016 roku moc skumulowana w polskich instalacjach fotowoltaicznych wyniosła niemal 163 MWp. Zmianie uległa struktura mocy, gdyż moc skumulowana w mikroinstalacjach przewyższyła moc skumulowaną w małych i dużych instalacjach OZE.

Do 2040 energia słoneczna i wiatrowa da 48 proc. mocy zainstalowanej

W czwartek 16 czerwca 2017 r. opublikowano interesujący raport Bloomberga z którego wynika, że w najbliższych 20 latach energia z źródeł odnawialnych będzie dominować na rynku energetycznym na świecie. Zdecydowanie spadnie znaczenie węgla o ponad 50 proc. - zostanie zastąpiony właśnie przez energię z słońca, wiatru oraz z gazu.

Rozwijanie OZE jest w interesie Polski

Polska ma jeszcze szansę wypełnić zobowiązania w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii w energetyce. Niezbędne jest jednak podjęcie dodatkowych i szybkich działań, które zachęcą do zwiększenia wykorzystania OZE w sektorze elektroenergetycznym, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie – tak wynika z raportu „Prognoza realizacji celu OZE 2020 dla Polski” przygotowanego przez firmę doradczą Ecofys i Uniwersytet Techniczny w Wiedniu.

Wielka Brytania: ponad 1,94 GW z fotowoltaiki w 2016

W Wielkiej Brytanii zainstalowano prawie 2 GW nowych instalacji fotowoltaicznych w 2016 roku, według wstępnych statystyk DEEC. Całkowita moc zainstalowana na Wyspach to ponad 11,49 GW.

Norwegia zanotowała 366% wzrost instalacji solarnych

Około 11 MW nowych mocy PV zainstalowano w ubiegłym roku w Norwegii. Liczba nowych instalacji fotowoltaicznych wzrosła o 366 proc. w porównaniu do roku 2015. Wzrost ten był spowodowany głównie norweskimi regulacjami dotyczącymi instalacji na własny użytek oraz system zielonych certyfikatów.

III stopień zagrożenia smogowego dla Krakowa [akt]

W Krakowie stan powietrza jest tragiczny kilku dni - smog gigant! Stan powietrza w Krakowie i Małopolsce jest tak zły, że władze wojewódzkie w końcu wprowadziły trzeci i najwyższy stopień alarmu smogowego dla Krakowa. Takiej sytuacji jeszcze nie było. Alarm obowiązuje do czwartku 2 lutego do godziny 12:00. Najbardziej pożądanym produktem w Krakowie są maski przeciwpyłowe.
Idź do strony
 
progress gif
reklama
reklama