Minister Szyszko stawia na geotermię i węgiel

dodano: 2017-04-04 17:30
autor: Jerzy Kruczek | źródło: NFOŚiGW

nfosigw_2017_solarkurier_360px.jpg Prawie 200 uczestników, w tym ponad 20 przedstawicieli mediów, zgromadziła konferencja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod hasłem „Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska”, która odbyła się 3 kwietnia br. w siedzibie Funduszu. Uczestnicy debaty przedstawili liczne pomysły na to, jak zintensyfikować i wykreować nowe możliwości proekologicznych działań w sektorze energetyczno - ciepłowniczym. Uczestniczył Minister Środowiska Jan Szyszko.

nfosigw_2017_solarkurier_760px.jpg


W spotkaniu w NFOŚiGW uczestniczyli m.in.:
Minister Środowiska – prof. Jan Szyszko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej – Paweł Sałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii – Andrzej J. Piotrowski, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Energii – Agnieszka Michalska, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – dr inż. Konrad Tomaszewski, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. – dr Stanisław Kluza, Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW i Prezes WFOŚiGW w Olsztynie – Adam Krzyśków, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie” – Jacek Szymczak, Prezes Zarządu PEC „Geotermia Podhalańska” – Wojciech Ignacok.

Gości i uczestników konferencji, szerokie grono przedsiębiorców i samorządowców, przywitał dr inż. Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW, który przedstawił ideę oraz główne cele debaty. Moderował ją w dalszej części spotkania Artur Michalski – Zastępca Prezesa NFOŚiGW. W Komisji Wnioskowej, mającej przygotować wnioski z niniejszej konferencji, zasiedli: Urszula Zając (NFOŚiGW), Adam Tywoniuk (PGNiG Termika S.A.), Jacek Szymczak (IGCP), Piotr Nowak (RADPEC S.A.) oraz doradca Ministra Środowiska Krzysztofa Melka.

Minister Środowiska pogratulował Prezesowi Kazimierzowi Kujdzie i zespołowi NFOŚiGW trafności wyboru tematyki spotkania.

Prof. Jan Szyszko zwrócił uwagę na unikatowe warunki Polski dla budowy nowoczesnej i innowacyjnej energetyki. Podkreślił, że znajdujemy się w centrum łączącej się Europy, posiadamy duże zasoby paliw kopalnych: węgiel kamienny, brunatny oraz gaz łupkowy, do wydobywania którego potrzebne jest opracowanie technologii odpowiedniej dla polskich warunków. Atutem Polski są również zasoby energii geotermalnej. Minister powołał się na opracowania prof. Juliusza Sokołowskiego, który oszacował, że znacznie przekraczają one potrzeby kraju.

W nawiązaniu do uzgodnień z protokołu z Kioto prof. Jan Szyszko przypomniał, że w latach 2008-2012 zredukowaliśmy emisję gazów cieplarnianych o 30% (przy wymaganych 6%), podczas, gdy kraje „starej” UE zrealizowały to zadanie zaledwie w 3% (przy wymaganych 8%).

Przy takich sukcesach redukcyjnych Polski przyjęcie przez rząd PO-PSL warunków pakietu energetyczno-klimatycznego było błędem – zauważył szef resortu środowiska.
- Dodał, że obecnie w Komisji Europejskiej usiłuje się realizować „ręczne sterowanie” pakietem, poprzez zmiany w ETS, co nie jest zgodne z ustaleniami Porozumienia Paryskiego i jako krzywdzące dla Polski godzi w rozwój naszego przemysłu.

Minister zaznaczył, że dla poprawy jakości powietrza i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju powinniśmy stawiać na ciepło systemowe. Nasze działania powinny być oparte o polski potencjał w zakresie nauki i innowacji, z wykorzystaniem krajowych zasobów energetycznych w obszarze OZE, w tym zwłaszcza geotermii.

Mówca podkreślił ważną pozycję Polski w wypracowywaniu stanowisk na płaszczyźnie konwencji klimatycznych ONZ. Nasz kraj w 2018 r. będzie po raz trzeci gospodarzami COP – Konferencji Stron Ramowej Konwencji Klimatycznej Narodów Zjednoczonych.

Wiceminister Energii Andrzej J. Piotrowski, również gratulując wyboru tematyki konferencji NFOŚiGW, podkreślił wagę energii cieplnej – trzeciego jej rodzaju obok energii elektrycznej i energii środków transportu. Dystrybucją energii cieplnej (łączna moc 56 GW) zajmuje się w Polsce ponad 1100 spółek. Sieć ciepłownicza to globalnie ok. 400 tys. km infrastruktury liniowej.

Wiceszef resortu energii podkreślił, że źródłem ciepła powinny być polskie zasoby – wskazał tu węgiel, geotermię i biomasę leśną (do 10%), a także większe niż dotychczas wykorzystanie pomp ciepła, w przypadku których efekt skali (masowe stosowanie) powinien obniżyć wysokie dotychczas koszty. Natomiast gaz, który tylko w 30% pochodzi z rodzimych zasobów, winien być w ciepłownictwie stosowany w ograniczonym zakresie.

Mówca zwrócił uwagę na rozwój innowacyjnych rozwiązań klastrowych oraz prace polskich naukowców (np. z AGH w Krakowie) w tych obszarach. Dla modernizacji ciepłownictwa i rozwoju OZE w Polsce pozostają duże (724 mln euro) środki unijne. Andrzej J. Piotrowski wskazał również możliwość stosowania ogrzewania elektrycznego w tych lokalizacjach, gdzie doprowadzenie ciepła systemowego jest niemożliwe.

Następnie Prezes Zarządu Funduszu dr inż. Kazimierz Kujda zaprezentował gościom i uczestnikom konferencji potencjał Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skalę działalności NFOŚiGW przedstawiają przykładowe liczby:

  • Wypłacone dofinansowanie w latach 1989-2016 wyniosło 68 mld zł, z tego ze środków własnych –aż 41 mld zł. W tej kwocie pożyczki stanowiły 21,8 mld zł, dotacje –17,9 mld zł, inwestycje kapitałowe – 1,3 mld zł. Wypłacone dofinasowanie ze środków zagranicznych wyniosło w tym czasie 26,9 mld zł.
  • W tym samym okresie NFOŚiGW zawarł 30 264 umowy. Kwota z nich wynikająca ze środków własnych wyniosła 45,4 mld zł. Całkowita wartość inwestycji (tzw. „efekt dźwigni”) to aż 152,6 mld zł.

Następnie głos zabrał Paweł Sałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

Zwrócił on uwagę, że samorządy winny prowadzić dalekowzroczną politykę w obszarze „uciepłownienia” gmin i niezawodności dostaw energii cieplnej dla odbiorców. Nie można bowiem – jak to ujął – „żyć od wyborów do wyborów”. Podkreślił równocześnie fachowość specjalistów i inżynierów pracujących w polskiej branży ciepłowniczej.

W swojej prezentacji „Wyzwania związane z polityką klimatyczną” – na tle strategicznych dokumentów polityki środowiskowej Unii Europejskiej – Minister Paweł Sałek przedstawił stan prac (3 projekty) nad dyrektywą o handlu emisjami (EU ETS) oraz prace nad implementacją dyrektywy MCP (dla średnich źródeł spalania) do prawodawstwa krajowego. Jako najbardziej istotne dla ciepłownictwa określił: 30-procentowy przydział uprawnień przez cały okres rozliczeniowy, zagadnienia dostępności do Funduszu Modernizacyjnego oraz derogacje dla sieci ciepłowniczych.

Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej zaakcentował, że prace w zakresie dyrektywy EU ETS nie nawiązują, niestety, do ducha Porozumienia Paryskiego (mówiącego o zróżnicowanym osiąganiu celów klimatycznych zależnie od warunków w danym kraju) i przez to ich kierunek jest dla Polski niekorzystny. Projekt z 28 lutego 2017 r. (prezydencja maltańska w UE) jest – zdaniem Polski – przyjęty w sposób wadliwy. Mówca wskazał zarazem na duży autorytet Polski na forach Konwencji Klimatycznych ONZ oraz aktywność naszego kraju na tej płaszczyźnie.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy.
Więcej z kategorii Polski rynek
Informacje
HOLLEX.PL - Twój sklep internetowy

SAT Kurier - 1-2/2023 wersja elektroniczna

Elektroniczna wersja SAT Kuriera 1-2/2023

12 zł Więcej...

nc+ telewizja na kartę + moduł CI+

CAM CI+ 4K (bez ECP) z kanałami Museum 4K i...

299 zł Więcej...

Konwerter Unicable II Inverto 32 tunery (5520) EVOBOX

Konwerter Unicable II marki Inverto pozwala na jednoprzewodową (szeregową) transmisję...

219 zł Więcej...